CenterCruise.com

ล่องเรือเจ้าพระยา ราคาถูกเวอร์

เรือไวท์ออร์คิด ริเวอร์ครูสซ์

ผู้ใหญ่

1,500.-

พิเศษ 850.-

เด็ก(4-10 ปี) 

1,000.-

พิเศษ 550.-

     

ท่าเรือ : ริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา
ลงทะเบียน : 19.00 น. 
ล่องเรือ : 20.00-22.00 น.

 

บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
เครื่องดื่มต้อนรับ, น้ำเปล่า, ชา, กาแฟ
ร้องเพลงสด, รำไทย, คาบาเร่ต์

Read more ...

เรือไวท์ออร์คิด - ซีฟู๊ด

ผู้ใหญ่

1,600.-

พิเศษ 1,150.-

เด็ก(4-10 ปี) 

1,200.-

พิเศษ  890.-

     

ท่าเรือ : เอเชียทีค
ลงทะเบียน : 18.30 น.
ล่องเรือ : 19.00-21.00 น.


บุฟเฟ่ต์นานาชาติ & ซีฟู๊ด (กุ้ง, ปลาแซลมอล, ปู, หอยแมงพู่นิวซีแลนด์)
เครื่องดื่มต้อนรับ, Solf Drinks
ร้องเพลงสด

Read more ...

เรือเดอะเวอร์ติคัล - ซีฟู๊ด

ผู้ใหญ่

1,600.-

พิเศษ 880.-

เด็ก(4-10 ปี) 

1,000.-

พิเศษ 550.-

     

ท่าเรือ : เอเชียทีค
ลงทะเบียน : 19.00 น.

ล่องเรือ : 20.00-22.00 น.


บุฟเฟ่ต์นานาชาติ & ซีฟู๊ด (กุ้ง, ปลาแซลมอล)
เครื่องดื่มต้อนรับ, น้ำเปล่า, ชา, กาแฟ
ร้องเพลงสด, รำไทย, หุ่นละครเล็ก

Read more ...

เรือริเวอร์สตาร์ปริ้นเซส

ผู้ใหญ่

1,500.-

พิเศษ 750.-

เด็ก(4-10 ปี) 

1,000.-

พิเศษ 550.-

     

ท่าเรือ : ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค
ลงทะเบียน : 19.00 น.
ล่องเรือ : 19.30-21.30 น. 

 

บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
เครื่องดื่มต้อนรับ, น้ำเปล่า, ชา, กาแฟ
ร้องเพลงสด, รำไทย

 

Read more ...

เรือวันเดอร์ฟูลเพิร์ล

ผู้ใหญ่

2,500.-

พิเศษ 1,590.-

เด็ก(4-10 ปี)

2,000.-

พิเศษ 1,190.-

     

ท่าเรือ : ริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา
ลงทะเบียน : 19.00 น.
ล่องเรือ : 19.30-21.30 น. 


บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
เครื่องดื่มต้อนรับ, น้ำเปล่า, ชา, กาแฟ
ร้องเพลงสด, รำไทย, รำโขน

 

Read more ...

เรือแกรนด์เพิร์ล

ผู้ใหญ่

1,400.-

พิเศษ 1,290.-

เด็ก(4-10 ปี)

1,080.-

พิเศษ 990.-

     

ท่าเรือ : ริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา
ลงทะเบียน : 19.00 น.
ล่องเรือ : 19.30-21.30 น.


บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
เครื่องดื่มต้อนรับ, น้ำเปล่า, ชา, กาแฟ
ร้องเพลงสด, รำไทย, รำโขน

Read more ...

เรือเจ้าพระยาครุยส์

ผู้ใหญ่

1,700.-

พิเศษ 1,090.-

เด็ก(4-10 ปี) 

1,100.-

พิเศษ 890.-

     

ท่าเรือ : ริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา
ลงทะเบียน : 18.30 น. 
ล่องเรือ : 19.00-21.00 น.


บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
น้ำเปล่า,ชา,กาแฟ
ร้องเพลงสด, รำไทย (รำศรีวิชัย)

Read more ...

เรือเจ้าพระยาปริ้นเซส

ผู้ใหญ่

1,400.-

พิเศษ 950.-

เด็ก(5-12 ปี)

1,000.-

พิเศษ 690.-

     

ท่าเรือ : ริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา
ลงทะเบียน 19.00 น. ล่องเรือ 19.30-21.30 น.

ท่าเรือ : เอเชียทีค
ลงทะเบียน 18.30 น. ล่องเรือ 19.15-21.15 น.


บุฟเฟ่ต์นานาชาติ (ไม่มีเมนูหมู)
เครื่องดื่มต้อนรับ, น้ำเปล่า, ชา, กาแฟ
ร้องเพลงสด

Read more ...

เรือริเวอร์ไซด์

ผู้ใหญ่

2,000.-

พิเศษ 990.- 

เด็ก
(สูง< 110 ซม.)

990.-

พิเศษ 890.-

     

ท่าเรือ : โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ
ลงทะเบียน : 18.30 น.
ล่องเรือ : 19.30-21.30 น.


บุฟเฟ่ต์นานาชาติ & ซีฟู๊ด(กุ้ง, หมึก, ปลาแซลมอล), Soft Drinks
ร้องเพลงสด ,รำไทย

Read more ...

เรือแว่นฟ้า

ผู้ใหญ่

1,300.-/1,400.-

พิเศษ 890.-

เด็ก(4-10 ปี)

1,000.-/1,100.-

พิเศษ 690.-

     

ท่าเรือ : ริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา
ลงทะเบียน : 18.30 น. 
ล่องเรือ : 19.00-21.00 น.

 

เซทอาหารไทย หรือ Sefood ท่านละ 1 เซท
เครื่องดื่มต้อนรับ
ร้องเพลงสด, รำไทย 5 ชุด

Read more ...