เหมาชั้น เหมาลำ

ปาร์ตี้ส่วนตัว สุดหรู

เรือไวท์ออร์คิด 1

 เรือ : เรือไวท์ออร์คิด  1

(White Orchid River Cruise 1)

 

เป็นเรือ 3 ชั้น ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น เป็นเรือขนาดใหญ่ ตกแต่งเรือหรูหรา สามารถจัดที่นั่งได้สะดวกสะบาย เรือมีความโปร่ง โล่ง สบาย ล่องเรือบนแม่น้ำได้นิ่ง จนแทบไม่รู้สึกถึงการเคลื่อนตัวของเรือ

สามารถรองรับผู้โดยสารได้กว่า 550 ท่าน

เรือไวท์ออร์คิด 2

 เรือ : เรือไวท์ออร์คิด 2

(White Orchid River Cruise 2)

 

เป็นเรือ 2 ชั้น ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น เป็นเรือขนาดใหญ่ ตกแต่งเรือหรูหรา สามารถจัดที่นั่งได้สะดวกสะบาย เรือมีความโปร่ง โล่ง สบาย ล่องเรือบนแม่น้ำได้นิ่ง จนแทบไม่รู้สึกถึงการเคลื่อนตัวของเรือ

เรือไวท์ออร์คิด 3

 เรือ : เรือไวท์ออร์คิด 3

(White Orchid River Cruise 3)

 

เรือไวท์ออร์คิด 3 เป็นเรือ 3 ชั้น ด้วยเอกลักษณ์ที่เป็นเรือขนาดใหญ่ สามารถรองรับผู้โดยสารได้กว่า 600 ท่าน

ลักษณะ และจำนวนผู้โดยสารที่รองรับได้ในแต่ละชั้น

เรือไวท์ออร์คิด 4

 เรือ : เรือไวท์ออร์คิด 4

(White Orchid River Cruise 4)

 

เป็นเรือ 2 ชั้น  สามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 380 ท่าน

ชั้น 1 เป็นห้องแอร์  ปรับอากาศเย็นสบาย  และมีหน้าต่างเป็นกระจกใสยาวไปตลอดลำเรือ

 

Page 1 of 4